Membrii

Membrii înscrişi

Numărul total al membrilor înscrişi în asociaţie este 30.

 

Dintre aceştia 4 sunt aleşi în Consiliul Director (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, membru împuternicit pentru dobândirea personalităţii juridice a Asociaţiei şi reprezentant în faţa notarului public).

 

Controlul financiar este executat de către un cenzor.